PresentacióProjectesCampanyesL´àlbumMapesAgendaEnllaços        
 APS - Arenys amb el Poble Sahrauí 
Escoles bressol

Àpat Diari per als Infants Sahrauís
dels campaments de refugiats de Tindouf


SUPORT I MILLORA DE L’ASSISTÈNCIA EDUCATIVA I SANITÀRIA ALS INFANTS SAHRAUÍS

Descripció del Projecte

Amb aquest projecte, ACAPS pretén garantir un àpat diari a tots els infants que assisteixen a les Tarbies dels campaments de Refugiats de Tindouf . Aquest àpat, que seria l’esmorzar , es faria a la mateixa escola. L’aportació econòmica necessària per a desenvolupar aquest projecte anirà acompanyada d’un assessorament dietètic adequat a la vida dels campaments i als aliments que allà hi podem trobar, per fer realitat una dieta equilibrada que garanteixi la salut d’aquests infants i un creixement adequat.

Justificació

Donada la mancança persistent d’aliments als campaments de refugiats sahrauís, en aquests últims anys, aquest projecte pretén pal·liar aquest problema en un dels col·lectius més febles, el dels infants de 3 a 6 anys. Des de l’any 1993 no hi ha cap projecte d’ajut humanitari als campaments de sahrauís amb l’objectiu de que els nens i nenes sahrauís tinguin un àpat segur al dia que els permeti tenir una dieta més equilibrada. A partir del moment en que els nens deixen de mamar, es quan es fa més evident la mancança de determinats aliments, pel que la falta d’una dieta equilibrada provoca en aquest col·lectiu d’infants una alta taxa de desnutrició. Aquesta desnutrició provoca en els infants un dèficit immunològic que els fa més susceptibles a patir diverses malalties que els obliga a restar a les haimes, pel que el grau d’absentisme a les Tarbies és força elevat. Amb això estem fent evidents dos problemes : un la manca d’una alimentació adequada i l’altre una manca de preparació per accedir a l’escola primària. Per desenvolupar aquest projecte partim ja d’una primera experiència que està portant a terme, amb éxit, la secció d’Acaps La Llagosta, en el marc d’un agermanament de l’Ajuntament d’aquesta ciutat amb la dahira de Daora als campaments de refugiats, des de fa ja dos anys.

Objectius

Millorar l’alimentació dels nens més petits dels campaments, aportant els recursos necessaris perquè tots ells tinguin assegurat almenys un àpat diari a l’escola. Contribuir a disminuir la taxa d’absentisme a les Tarbies ( escoles per infants de 3 a 6 anys) dels Campaments, facilitant així l’accés del infants a l’Escola Primària. Informar i sensibilitzar al poble català sobre la situació actual en la que viu el poble sahrauí. Donar suport al procés d’Autodeterminació i Independència del poble sahrauí.

Població destinatària de l’ajut (beneficiaris)

A tots els/les nens/es de 3 a 5 anys dels campaments de refugiats de Tindouf, que van a la Tarbia. Actualment als campaments de refugiats hi ha 26 Escoles de pre-escolar repartides en les diferents dahires a les que hi matriculats entre 148 infants ( la que menys en té) i 650 ( la que més en té, encara que la majoria de les Escoles en té uns 200-250 de matriculats. Actualment i amb les mancances existents no hi ha pas cap escola a la que hi assisteixin regularment més de 200 infants. Per tant estaríem parlant que en un principi el projecte aniria dirigit a 3.515 alumnes però a la llarga els 6.831 infants matriculats es beneficiarien de l’àpat diari. A més dels infants també es beneficiaran d’aquest projecte els/les educadores responsables de les Tarbies, aquests/tes també podrien gaudir d’aquest àpat. Són 471 persones les persones responsables de l’educació pre-escolar.

Fases del projecte

ACAPS lliurarà trimestralment l’aportació econòmica necessària al Ministeri de Cooperació, que conjuntament amb el Ministeri d’Educació organitzaran l’operativa necessària perquè diàriament arribin a les Tarbies els aliments adequats per els esmorzars dels infants. Un equip d’assessorament dietètic farà semestralment propostes de menú d’aquest àpat diari. Aquestes propostes tindran en compte les necessitats dels infants, la situació en que es desenvolupen, els aliments que són factibles aconseguir als campaments i qualsevol altre qüestió que es derivi de la situació en que viuen els sahrauís en els campaments de refugiats. L’equip responsable de les Tarbies omplirà semestralment una fitxa de seguiment del projecte on constaran dades com: nombre de nens/es que assisteixen a l’escola, nombre d’educadors/res que treballen en les escoles, assistència dels mateixos, tipus d’àpat, evolució del cost del mateix…etc. Al cost econòmic de l’àpat, s’hi afegeix el cost de dos conceptes més: Un incentiu econòmic simbòlic per les persones que treballen en aquestes escoles Bressol. Els educadors/res responsables de la formació dels infants ho fan de manera voluntària, deixant la seva família i les seves tasques quotidianes.
A la major part de les Escoles Bressol compten amb l’habitació que ha de fer de cuina, però aquesta no té cap tipus d’equipament.
Conjuntament amb el Ministeri d’Educació s’ha convingut que l’equipament mínim per a cada Escola seria :
 • Forn
 • Cuina, bombona i regulador
 • Embut
 • Olles de diferents capacitats (10 i 50 l)
 • Palangana de plàstic (40 l)
 • Galleda de plàstic (10l)
 • Cullerot metàl·lic
 • Palanganes metàliques
 • Vasos i Gerres

  [Imatges de les instalacions als campaments de refugiats (Proporcionades per l'ACAPS)]

Presentació | Projectes | Campanyes | L´àlbum | Mapes | Agenda | Enllaços
APS - Arenys amb el Poble Sahrauí
www.sahararenys.org - aps@sahararenys.org